Om eticos

Företaget har sitt säte i Skellefteå och drivs av Mats Björk (läs ”Om mig). Eticos erbjuder bl.a. stödsamtal, handledning och föreläsningar i valda ämnen. 

Stödsamtal

Stödsamtal i olika form kan för många vara en god hjälp i bearbetningen av skeden och händelser i livet som upplevs alltför svåra att hantera på egen hand. Det kan t.ex handla om relationsproblem, sorger, livskriser, sjukdomar, kränkningar och olycksfall. Vid svåra kriser i livet behöver vi ofta hjälp att hantera de upplevelser vi gjort. Eticos erbjuder ett modernt krisstöd som utgår från den ensklida individens behov och resurser (läs mer under fliken ”Krisstöd”). Eticos kan med fördel vara samtalsparter även när det handlar om existentiella frågor.

Handledning - Etisk reflektion

Ett fokusområde som eticos har är att ge möjlighet till reflektion och bearbetning av händelser och upplevelser i det vardagliga arbetet. Det kan vara både små och stora händelser eller värdeladdade konflikter. Eticos vill genom sitt arbete utveckla individer och grupper i konsten att reflektera kring etik- och värdegrundsfrågor för att på så sätt skapa ökad trygghet och minskad stress, men också lyfta värden som lätt faller undan i stressade situationer där ekonomi och resultat blivit de viktigaste styrmedlen.

Krisberedskap

Många företag, institutionener och organisationer saknar en aktuell krisplan i händelse av svåra olyckor eller dödfall. Eticos erbjuder föreläsningar och utbildning i ämnet, samt konsultation i den process det innebär att ta fram en funktionell handlingplan för svåra och oväntade händelser.

Föreläsningar

Eticos erbjuder föreläsningar utifrån tre olika huvudteman; etik- och värdegrundsfrågor, krishantering samt existentiella frågor. Ta gärna kontakt så kan vi diskutera vad just Du har för önskemål. Läs gärna under flikarna ovan om du vill veta mer.© MBk 2013